skip to Main Content

درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد اول

ناشر
سال نشر
زبان
قطع

وزیری

موجود

تعداد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت منصفانه

ارسال سریع

تنوع و کیفیت بالا

پشتیبانی و پاسخگویی

مشخصات
ناشر
شابک

9786004893022

ویراست

ویراست اول

نوبت چاپ

اول

قطع

وزیری

تعداد صفحات

194

نقد و بررسی اجمالی

درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد اول

نویسنده : آرمین خسروی پور

کتـاب حاضر مجموعـه ای مناسـب و مختـصر از چندیـن کتـاب معتبـر بیهوشـی  در دنیــا مــی باشــد کــه ایــن کتابهـا جهــت دانشــجویانی مفیـد واقــع مـی گـردد  کـه بـدون هـر گونـه سـابقه تحصیلـی در علـوم پزشـکی بـه صـورت مسـتقیم وارد رشـته بیهوشـی شـده و بـه صـورت تکنسـین و تکنولوژیسـت بیهوشـی شروع بـه تحصیـل دانشـگاهی و مطالعـه و کار کلینیکـی در وادی وسـیع علـم بیهوشـی مـی نمایند؛ بدیهـی اسـت ایـن کتـاب را مـی تـوان بـه عنـوان پلـه اول تسـهیل شـده درسـعی بـه ورود در رشـته بیهوشـی دانسـت ودانـش دوسـتان بـرای پیشرفت در ایـن علـم در مراحـل بعـدی دوران تحصیلشـان از کتابهـای مرجـع بیهوشـی، پرسـتاری و پزشـکی معتبـر جهانـی نیـز بایـد اسـتفاده بنماینـد بـدون شـک دانسـن مفاهیـم پایـه ی بیهوشـی، لازمه ی مدیریـت صحیـح بیمار در قبـل، حیـن و بعـد از بیهوشـی اسـت. در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت کـه مفاهیـم پایـه و کاربـردی بیهوشـی بـه صـورت خالصـه، جدولـوار و همـراه بـا یـک توضیـح مختصربـرای درک بهـتر مفاهیـم آورده شـود. امیـد برایـن اسـت کـه ایـن کتـاب بتوانـد بـه درک بهـتر شمـا از بیهوشـی، کمـک کنـد

 

نظرات

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
preloader