skip to Main Content

کتاب آناتومی برای دانشجویان پزشکی 2020

Gray’s Anatomy for student 2020

 

کتاب آناتومی گری یکی از معتبرترین منابع علوم پایه پزشکی در حوزه ی آناتومی میباشد . این کتاب به صورت زبان اصلی ( افست انگلیسی ) و فارسی قابل تهیه است .

به علت وجود ترجمه های مختلف از کتاب آناتومی گری برای دانشجویان , این کتاب ها به صورت یکجا توسط نشر اشراقیه گردآوری شده اند تا دانشجویان با مقایسه ی تمام این کتاب ها بتوانند ترجمه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند .

کتاب آناتومی گری 2020 در سه بخش اصلی : آناتومی گری تنه | آناتومی گری اندام | آناتومی گری سر و گردن به ترجمه و چاپ رسیده است .
مبحث کوچکی از این کتاب هم که شامل مبحث نوروآناتومی میباشد ذیل عنوان کتاب نوروآناتومی گری توسط انتشارات اندیشه رفیع و ابن سینا به چاپ رسیده است .

در بین مترجمین مختلف دانشگاه های علوم پزشکی کشور میتوان به اساتیدی چون دکتر مهدی مهدی زاده , دکتر حسن زاده , دکتر شیرازی اشاره کرد که ترجمه ی کامل این کتاب را توسط انتشارات های مختلف عرضه داشته اند.

همچین به تازگی کتاب چکیده آناتومی گری 2020 توسط انتشارات چهر برای دانشجویانی که به دنبال خلاصه ی این منبع میباشند تهیه و چاپ شده است . سرپرست مترجمین این کتاب دکتر مهدی زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشند

40 کتاب

کتاب‌های آناتومی گری

کتاب آناتومی برای دانشجویان پزشکی 2020

Gray’s Anatomy for student 2020

 

کتاب آناتومی گری یکی از معتبرترین منابع علوم پایه پزشکی در حوزه ی آناتومی میباشد . این کتاب به صورت زبان اصلی ( افست انگلیسی ) و فارسی قابل تهیه است .

به علت وجود ترجمه های مختلف از کتاب آناتومی گری برای دانشجویان , این کتاب ها به صورت یکجا توسط نشر اشراقیه گردآوری شده اند تا دانشجویان با مقایسه ی تمام این کتاب ها بتوانند ترجمه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند .

کتاب آناتومی گری 2020 در سه بخش اصلی : آناتومی گری تنه | آناتومی گری اندام | آناتومی گری سر و گردن به ترجمه و چاپ رسیده است .
مبحث کوچکی از این کتاب هم که شامل مبحث نوروآناتومی میباشد ذیل عنوان کتاب نوروآناتومی گری توسط انتشارات اندیشه رفیع و ابن سینا به چاپ رسیده است .

در بین مترجمین مختلف دانشگاه های علوم پزشکی کشور میتوان به اساتیدی چون دکتر مهدی مهدی زاده , دکتر حسن زاده , دکتر شیرازی اشاره کرد که ترجمه ی کامل این کتاب را توسط انتشارات های مختلف عرضه داشته اند.

همچین به تازگی کتاب چکیده آناتومی گری 2020 توسط انتشارات چهر برای دانشجویانی که به دنبال خلاصه ی این منبع میباشند تهیه و چاپ شده است . سرپرست مترجمین این کتاب دکتر مهدی زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشند

Back To Top
preloader