skip to Main Content


۱- بهترین منبع برای یادگیری اصول طب داخلی برای دانشجویان علوم پزشکی کدام است؟

تمامی دانشجویان علوم پزشکی سراسر دنیا کتاب اصول طب داخلی هاریسون را به‌عنوان منبع اصلی یادگیری طب داخلی می‌شناسند. همچنین علاوه بر دانشجویان علوم پزشکی، متخصصان نیز برای یادگیری متمرکز اصول این دانش، یعنی طب داخلی به سراغ این کتاب می‌روند . این کتاب که با عنوان اصلی Harrison’s Principle of Internal Medicine شناخته می‌شود، برترین و جامع‌ترین کتاب آموزشی برای دروس تخصصی برای دانشجویان در بخش داخلی از دوره انترنشیپ ( پیش کارورزی ) و رزیدنتی ( دستیاری ) است.

۲- برای خواندن مطالب اصول طب داخلی هاریسون به شکل خلاصه چه کتابی بخوانیم؟

اگر قصد دارید به شکل خلاصه و سریع به مطالب کتاب پزشکی هاریسون دسترسی داشته باشید، می‌توانید کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون که با عنوان هندبوک هاریسون نیز در میان دانشجویان علوم پزشکی شناخته می‌شود را تهیه کنید. محتوای این کتاب شامل تمام مباحث کتاب اصلی است که به‌صورت خلاصه تهیه‌شده است. برای خرید کتاب هاریسون و یا خرید کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون می‌توانید از طریق سایت نشر اشراقیه سفارش خود را بگذارید.

۳- کتاب زبان‌اصلی اصول طب داخلی هاریسون را از کجا تهیه کنیم؟

معمولاً اساتید علوم پزشکی کشورمان به دانشجویان خود تأکید می‌کنند تا نسخه زبان‌اصلی یا افست را برای مطالعه کتاب اصول طب داخلی هاریسون تهیه کنند. این کتاب توسط انتشارات اشراقیه تهیه و چاپ‌شده است؛ که دانشجویان می‌توانند برای خرید کتاب پزشکی هاریسون به شکل افست، از طریق سایت اشراقیه اقدام کنند.

۴-کتاب‌های ترجمه‌شده از اصول طب داخلی هاریسون توسط اندیشه رفیع شامل چه عناوینی هستند؟

انتشارات اندیشه رفیع از سال‌های قدیم تا به امروز ترجمه کتاب « اصول طب داخلی هاریسون» به زبان فارسی را بر عهده داشته است که تک‌تک کتاب‌های ترجمه‌شده به تفکیک را در ادامه عنوان می‌کنیم:
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های عفونی ویروسی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های عفونی باکتریال
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های هماتولوژی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : انکولوژی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری‌های قلب و عروق
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری‌های غدد و متابولیسم
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های روماتولوژی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های گوارش
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری‌های کبد و پانکراس )
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری‌های ریه و مراقبت‌های ویژه )
• اصول طب داخلی هاریسون : بیماری‌های مغز و اعصاب ۲۰۱۸
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری

63 کتاب

کتاب‌های هاریسون Harrison


۱- بهترین منبع برای یادگیری اصول طب داخلی برای دانشجویان علوم پزشکی کدام است؟

تمامی دانشجویان علوم پزشکی سراسر دنیا کتاب اصول طب داخلی هاریسون را به‌عنوان منبع اصلی یادگیری طب داخلی می‌شناسند. همچنین علاوه بر دانشجویان علوم پزشکی، متخصصان نیز برای یادگیری متمرکز اصول این دانش، یعنی طب داخلی به سراغ این کتاب می‌روند . این کتاب که با عنوان اصلی Harrison’s Principle of Internal Medicine شناخته می‌شود، برترین و جامع‌ترین کتاب آموزشی برای دروس تخصصی برای دانشجویان در بخش داخلی از دوره انترنشیپ ( پیش کارورزی ) و رزیدنتی ( دستیاری ) است.

۲- برای خواندن مطالب اصول طب داخلی هاریسون به شکل خلاصه چه کتابی بخوانیم؟

اگر قصد دارید به شکل خلاصه و سریع به مطالب کتاب پزشکی هاریسون دسترسی داشته باشید، می‌توانید کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون که با عنوان هندبوک هاریسون نیز در میان دانشجویان علوم پزشکی شناخته می‌شود را تهیه کنید. محتوای این کتاب شامل تمام مباحث کتاب اصلی است که به‌صورت خلاصه تهیه‌شده است. برای خرید کتاب هاریسون و یا خرید کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون می‌توانید از طریق سایت نشر اشراقیه سفارش خود را بگذارید.

۳- کتاب زبان‌اصلی اصول طب داخلی هاریسون را از کجا تهیه کنیم؟

معمولاً اساتید علوم پزشکی کشورمان به دانشجویان خود تأکید می‌کنند تا نسخه زبان‌اصلی یا افست را برای مطالعه کتاب اصول طب داخلی هاریسون تهیه کنند. این کتاب توسط انتشارات اشراقیه تهیه و چاپ‌شده است؛ که دانشجویان می‌توانند برای خرید کتاب پزشکی هاریسون به شکل افست، از طریق سایت اشراقیه اقدام کنند.

۴-کتاب‌های ترجمه‌شده از اصول طب داخلی هاریسون توسط اندیشه رفیع شامل چه عناوینی هستند؟

انتشارات اندیشه رفیع از سال‌های قدیم تا به امروز ترجمه کتاب « اصول طب داخلی هاریسون» به زبان فارسی را بر عهده داشته است که تک‌تک کتاب‌های ترجمه‌شده به تفکیک را در ادامه عنوان می‌کنیم:
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های عفونی ویروسی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های عفونی باکتریال
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های هماتولوژی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : انکولوژی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری‌های قلب و عروق
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ – بیماری‌های غدد و متابولیسم
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های روماتولوژی
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ : بیماری‌های گوارش
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری‌های کبد و پانکراس )
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ ( بیماری‌های ریه و مراقبت‌های ویژه )
• اصول طب داخلی هاریسون : بیماری‌های مغز و اعصاب ۲۰۱۸
• اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۱۸ بیماری‌های کلیه و مجاری ادراری

Back To Top
preloader