skip to Main Content

27 کتاب

کتاب‌های فیزیک پزشکی

 

آشنایی با فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی نقشی کلیدی در پزشکی، تحقیقات بیولوژیکی و پزشکی و بهینه‌سازی برخی فعالیت‌های مرتبط با سلامت دارد. فیزیک پزشکی شامل حوزه هایی مانند فیزیک رادیوتراپی، فیزیک رادیولوژی تشخیصی، فیزیک پزشکی هسته ای و حفاظت در برابر تشعشع است.بیوفیزیک برای توسعه بسیاری از درمان ها و دستگاه های نجات دهنده از جمله دیالیز کلیه، پرتودرمانی، دفیبریلاتورهای قلبی، ضربان سازها و دریچه های مصنوعی قلب ضروری بوده است.

به طور کلی فیزیک پزشکی شاخه ای از فیزیک کاربردی است که مفاهیم فیزیکی را برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های انسانی به کار می گیرد. این یک زمینه واقعاً متنوع است که از دانش به دست آمده در سایر زمینه های فیزیک استفاده می کند و آن را برای شفای افراد به کار می گیرد.د فیزیکدانان پزشکی در حوزه ای بین فیزیک و علوم زیستی کار می کنند و مهارت های خود را برای مشکلات مراقبت های بهداشتی در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری به کار می برند.

تفاوت بین فیزیک پزشکی و بیوفیزیک چیست ؟

بیوفیزیک به طور کلی در مورد مطالعه ساختار، دینامیک، تعاملات و عملکرد سیستم های بیولوژیکی از نظر اصول فیزیک است، در حالی که فیزیک پزشکی در مورد کاربرد فیزیک در پزشکی، از جمله توسعه روش های تصویربرداری پزشکی، استفاده از پرتو برای درمان سرطان و بررسی است.

اولین فیزیکدان پزشکی

ماری اسکلودوسکا-کوری اولین فیزیکدان پزشکی در جهان بود. در آن زمان او نیز آن را نمی دانست. او اولین متخصصی بود که اصول فیزیک را در رشته پزشکی با تمرکز بر تشخیص و درمان بیماری ها معرفی کرد.

کتاب های فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک پزشکی کامرون | ترجمه دکتر عباس تکاور

کتاب های زیادی در رابطه با فیزیک پزشکی در سراسر جهان به چاپ رسیده است که از میان اینها بسیاری از این کتب به فارسی نیز برگردان و ترجمه شده اند .

مهم ترین کتاب هایی فیزیک پزشکی:

Back To Top
preloader