skip to Main Content

۱- بهترین کتابهای آناتومی و نوروآناتومی را از کجا تهیه کنیم؟

برای تهیه بهترین کتاب آناتومی و نوروآناتومی میتوانید با مراجعه به سایت اینترنتی نشر اشراقیه و یا مراجعه حضوری به فروشگاه انتشارات اشراقیه در تهران کتاب های مورد نظر خود را مشاهده و تهیه نمایید .

۲- بهترین کتاب خلاصه آناتومی کدام است؟

کتاب خلاصه آناتومی اسنل 2020 یکی از کتاب های خوب برای دانشجویان رشته های علوم پایه پزشکی میباشد . در کناب این کتاب میتوانید از کتاب هایی نظیر کلیات آناتومی دکتر مهدی زاده و همچنین اطلس جیبی آناتومی گری 2020 استفاده نمایید .

۳- کدام ترجمه کتاب آناتومی گری و اسنل بهتر است ؟

بهترین ترجمه  از کتاب آناتومی گری برای انتشارات ابن سینا و دکتر حسن زاده میباشد که زیر نظر اساتید دانشگاه تهران به چاپ رسیده است . ترجمه ی کتاب آناتومی اسنل سه جلدی نیز از دکتر خزاعی یکی از پرفروش ترین کتاب های ترجمه ی آناتومی است

4 – مهم ترین کتاب آناتومی و نوروآناتومی چیست ؟
کتاب آناتومی نتر و گری یکی از مهم ترین عناوین آناتومی است . کتاب نوروآناتومی اسنل 2019 و نوروآناتومی چوراسیا نیز یکی از معتبرترین منابع رفرنس نوروآناتومی میباشد

 

241 کتاب

کتاب‌های آناتومی | نوروآناتومی

۱- بهترین کتابهای آناتومی و نوروآناتومی را از کجا تهیه کنیم؟

برای تهیه بهترین کتاب آناتومی و نوروآناتومی میتوانید با مراجعه به سایت اینترنتی نشر اشراقیه و یا مراجعه حضوری به فروشگاه انتشارات اشراقیه در تهران کتاب های مورد نظر خود را مشاهده و تهیه نمایید .

۲- بهترین کتاب خلاصه آناتومی کدام است؟

کتاب خلاصه آناتومی اسنل 2020 یکی از کتاب های خوب برای دانشجویان رشته های علوم پایه پزشکی میباشد . در کناب این کتاب میتوانید از کتاب هایی نظیر کلیات آناتومی دکتر مهدی زاده و همچنین اطلس جیبی آناتومی گری 2020 استفاده نمایید .

۳- کدام ترجمه کتاب آناتومی گری و اسنل بهتر است ؟

بهترین ترجمه  از کتاب آناتومی گری برای انتشارات ابن سینا و دکتر حسن زاده میباشد که زیر نظر اساتید دانشگاه تهران به چاپ رسیده است . ترجمه ی کتاب آناتومی اسنل سه جلدی نیز از دکتر خزاعی یکی از پرفروش ترین کتاب های ترجمه ی آناتومی است

4 – مهم ترین کتاب آناتومی و نوروآناتومی چیست ؟
کتاب آناتومی نتر و گری یکی از مهم ترین عناوین آناتومی است . کتاب نوروآناتومی اسنل 2019 و نوروآناتومی چوراسیا نیز یکی از معتبرترین منابع رفرنس نوروآناتومی میباشد

 

Back To Top
preloader