skip to Main Content

64 کتاب

کتاب‌های هماتولوژی - خون شناسی و بانک خون


۱-بهترین کتاب خون‌شناسی و بانک خون به‌عنوان منابع ارشد هماتولوژی کدام است؟

اگر از داوطلبان آزمون ارشد رشته هماتولوژی هستید، منابعی که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم از بهترین کتاب‌های خون‌شناسی به‌عنوان منابع برای این درس هستند:
• ضروریات خون‌شناسی هافبراند ۲۰۱۶
• هنری دیویدسون ۲۰۱۷ – بیوشیمی بالینی
• هنری دیویدسون ۲۰۱۷ – خون‌شناسی انعقاد و طب انتقال خون
• هنری دیویدسون ۲۰۱۷ – ادرار و دیگر مایعات بدن
• هنری دیویدسون ۲۰۱۷ – میکروب‌شناسی پزشکی
• هنری دیویدسون ۲۰۱۷ – ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی
• خون‌شناسی در یک نگاه ( هافبراند – مهتا )
• مجموعه آزمون‌های ارشد وزارت بهداشت خون‌شناسی و بانک خون
• گنجینه سؤالات خون‌شناسی مهبد
• Dacie and Lewis Practical Haematology

۲-برای درس علوم انتقال خون چه منابعی را مطالعه کنیم؟

کتاب « اصول و روش‌های آزمایشگاهی در بانک خون ( گل‌افشان) » یکی از منابع قدیمی در این زمینه است که علاوه بر آن مطالعه کتاب « چکیده بانک خون و ایمونوهماتولوژی» را نیز برای تسلط در درس علوم انتقال خون پیشنهاد می‌کنیم.

۳-بهترین کتاب هماتولوژی برای ارشد کدام است؟

دو کتاب خون‌شناسی انعقاد و طب انتقال خون- هنری دیویدسون و ضروریات خون‌شناسی- هافبراند از مهم‌ترین و بهترین منابع ارشد برای درس هماتولوژی هستند که مطالعه آن‌ها از جانب بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور ارشد هماتولوژی به داوطلبین این رشته توصیه می‌شود.

۴- بهترین کتاب زبان‌اصلی هماتولوژی کدام است؟

دو کتاب hoffbrand و Dacie and lewis از بهترین منابع زبان‌اصلی برای مطالعه درزمینهٔ هماتولوژی هستند.

Back To Top
preloader