skip to Main Content

سال نو مبارک ، سفارش های کتب فارسی که از تاریخ ۲۶ اسفند ثبت میشوند از تاریخ ۶ فروردین و کتاب های زبان اصلی از ۱۸ فروردین ارسال خواهند شد.

800 کتاب

کتاب‌های آزمون و سوالات | آمادگی برای آزمون های مختلف

شامل کتاب های آمادگی آزمون های مختلف | آزمون ها و سوالات رشته های پزشکی
این مجموعه شامل کتاب های مختلفی برای آمادگی آزمون های مختلف در حوزه پزشکی و تخصصی مثل آزمون های بورد و ارتقا و فلوشیپ و تخصص و فوق تخصص و البته آزمونهای پایه مثل , علوم پایه و المپیادهای علمی علوم پایه نظیر المپیاد زیست میباشد .

Back To Top
preloader