skip to Main Content

تشخیص افتراقی چیست ؟ تشخیص افتراقی (به انگلیسی: Differential diagnosis) یا به اختصار DDxDDD/Dx، یک متد تشخیص سیستماتیک در علم پزشکی است که برای یافتن یک مورد خاص (تشخیص بیماری) وقتی چندین گزینه جایگزین محتمل دیگر وجود دارند به کار می‌رود. این واژه ممکن است در مورد هر یک از این تشخیص‌های احتمالی به کار رود. | بهترین کتاب های تشخیص افتراقی نظیر کتاب تشخیص افتراقی چرچیل و تشخیص افتراقی فریدمن را از نشر اشراقیه با تخفیف ویژه تهیه نمایید

41 کتاب

کتاب‌های تشخیص افتراقی

تشخیص افتراقی چیست ؟ تشخیص افتراقی (به انگلیسی: Differential diagnosis) یا به اختصار DDxDDD/Dx، یک متد تشخیص سیستماتیک در علم پزشکی است که برای یافتن یک مورد خاص (تشخیص بیماری) وقتی چندین گزینه جایگزین محتمل دیگر وجود دارند به کار می‌رود. این واژه ممکن است در مورد هر یک از این تشخیص‌های احتمالی به کار رود. | بهترین کتاب های تشخیص افتراقی نظیر کتاب تشخیص افتراقی چرچیل و تشخیص افتراقی فریدمن را از نشر اشراقیه با تخفیف ویژه تهیه نمایید

Back To Top
preloader