skip to Main Content

13 کتاب

کتاب‌های کتاب های بیوشیمی هارپر

لیست کامل کتاب های بیوشیمی پزشکی هارپر 2023

بیوشیمی هارپر ۲۰۲۳ | جلد اول ( شامل فصول ۱ تا ۳۵ )
بیوشیمی هارپر ۲۰۲۳ | جلد دوم ( شامل فصول ۳۶ تا ۵۸ )

سیر ترجمه های هارپر از سال 2000 تا 2023 توسط دکتر نیاورانی

کتاب بیوشیمی هارپر که  به فارسی برگردان شده است در دو جلد و در قطع وزیری با جلد نرم در سال ۱۴۰۲ به چاپ رسیده است. چاپ تمام رنگی این کتاب حاوی تمامی فصول کتاب ارجینال زبان اصلی بیوشیمی هارپر میباشد . کتابی که پیش رو دارید ویرایش سی و دوم ۲۰۲۳ ترجمه بیوشیمی مصور هارپر میباشد از ویژگیهای بارز این اثر رنگی بودن تصاویر آن است که به درک بهتر مفاهیم کمک زیادی کرده است. از ویژگیهای دیگر کتاب بیوشیمی هارپر استفاده درست از تصاویری است که در آنها نکات مهم در کنار هم قرار گرفته است این ویژگیها بعلاوه حجم کم آن در مقایسه با سایر کتب بیوشیمی از قبیل ،لنینجر ،استرایر دولین و … باعث شده تا بعنوان یکی از کتب کاملاً شناخته شده در بسیاری از دانشگاههای بزرگ جهان و همچنین ایران جهت استفاده دانشجویان رشتههای ،بیوشیمی ،پزشکی دندانپزشکی داروسازی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی علوم زیستی و … مطرح باشد. لذا مطالعه این کتاب را به دانشجویان فوق توصیه میکنیم داشتند . مترجمین که از متخصصین رشته بیوشیمی بالینی هستند ترجمه ویرایشهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ را نیز بر عهده نموده اند در ترجمه این کتاب نهایت دقت خویش را بکار گیرند ولی در عین حال اذعان میدارند که هیچ اثر بشری خالی از خطا نیست لذا ذکر اشکالات احتمالی موجب سپاس مترجمین خواهد بود.

مطالب اصلی کتاب بیوشیمی هارپر ۲۰۲۳ شامل :

• ارائه کامل رنگ شامل بیش از ۶۰۰ تصویر است
• مطالعات موردی بر اهمیت بالینی بیوشیمی تأکید می کند
• فصل جدید بیوشیمی فلزات در حال گذار به اهمیت و فراگیر بودن فلزات انتقالی می پردازد
• سؤالات نقد و بررسی هرکدام از یازده بخش را دنبال می کنید
• اهداف باکس اهداف هر فصل را تعریف می کنند
• جداول اطلاعات مهم را جمع آوری می کنند
• هر فصل شامل بخشی از اهمیت زیست پزشکی یک موضوع خاص است

Back To Top
preloader