skip to Main Content

کتاب زیست شناسی لودیش یکی از رفرنس های اصلی بیولوژی سلولی و مولکولی میباشد . این کتاب رفرنس اصلی آزمون ارشد و دکترا و همچنین یکی از معتبرترین کتب در سطح بین المللی میباشد .
ویرایش آخر این کتاب توسط انتشارات های مختلفی به چاپ رسیده است . شما میتوانید تمامی این ترجمه ها را از طریق نشر اشراقیه با تخفیف ویژه تهیه نمایید .

29 کتاب

کتاب‌های زیست شناسی لودیش

کتاب زیست شناسی لودیش یکی از رفرنس های اصلی بیولوژی سلولی و مولکولی میباشد . این کتاب رفرنس اصلی آزمون ارشد و دکترا و همچنین یکی از معتبرترین کتب در سطح بین المللی میباشد .
ویرایش آخر این کتاب توسط انتشارات های مختلفی به چاپ رسیده است . شما میتوانید تمامی این ترجمه ها را از طریق نشر اشراقیه با تخفیف ویژه تهیه نمایید .

Back To Top
preloader