skip to Main Content

19 کتاب

کتاب‌های زیست شناسی لودیش

معرفی کتاب های زیست شناسی لودیش | تالیف دکتر هاروی لودیش Harvey Lodish

معرفی پروفسور هاروی لودیش

دکتر هاروی لودیش مدرک خود را در شیمی و ریاضیات از کالج کنیون در و دکترای خود دریافت کرد. مدرک ژنتیک از دانشگاه راکفلر در سال 1966. پس از دو سال تحقیق پسا دکتری در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی با سیدنی برنر و فرانسیس کریک، او به هیئت علمی گروه زیست شناسی MIT پیوست. او در سال 1976 به سمت پروفسور ارتقا یافت و در سال 1983 به عنوان عضو موسس مؤسسه جدید وایت هد برای تحقیقات بیومدیکال منصوب شد. در سال 1999 او همچنین استاد مهندسی بیولوژیک در بخش جدید مهندسی بیولوژیک MIT شد.

در ابتدا، کار دکتر هاروی لودیش بر کنترل ترجمه سنتز پروتئین و توسعه قالب لجن سلولی Dictyostelium discoideum متمرکز بود. با شروع در سال 1973، آزمایشگاه او بر روی بیوژنز، ساختار و عملکرد چندین گلیکوپروتئین ترشح شده و غشای پلاسمایی مهم متمرکز شده است. او بیوسنتز و بلوغ ویروس استوماتیت تاولی و سایر گلیکوپروتئین‌های غشای پلاسمایی را تعریف کرد، اندامک‌های درون سلولی را که واسطه بازیافت گیرنده‌های asialoglycoprotein و ترانسفرین هستند شناسایی کرد و نقش تغییرات pH را در تحویل آهن به سلول‌ها و بازیافت ترانسفرین روشن کرد.

گروه او مراحل تاخوردن و الیگومریزاسیون چندین پروتئین در شبکه آندوپلاسمی را روشن کرده است، نشان داده است که خروج پروتئین های تازه ساخته شده از این اندامک مستلزم تا شدن مناسب آنها است و پروب هایی را برای اندازه گیری حالت ردوکس در شبکه آندوپلاسمی توسعه داده اند.


∇ویدیو معرفی کتاب زیست شناسی لودیش∇


درباره کتاب زیست شناسی لودیش

دوره دو جلدی کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی | نشر اندیشه رفیع

کتاب زیست شناسی لودیش یکی از رفرنس های اصلی بیولوژی سلولی و مولکولی میباشد . این کتاب رفرنس اصلی آزمون ارشد و دکترا و همچنین یکی از معتبرترین کتب در سطح بین المللی میباشد .
ویرایش آخر این کتاب توسط انتشارات های مختلفی به چاپ رسیده است . شما میتوانید تمامی این ترجمه ها را از طریق نشر اشراقیه با تخفیف ویژه تهیه نمایید .


∇ویدیو معرفی کتاب زیست شناسی لودیش∇


فهرست مطالب کتاب زیست شناسی لودیش

جلد اول کتاب زیست شناسی لودیش

 • فصل1: مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده مدل
 • فصل2: ساختارهای شیمیایی
 • فصل3: ساختار و عملکرد پروتئین
 • فصل4: کشت، مشاهده و آشفته سازی سلول ها
 • فصل5: مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی
 • فصل6: تکنیک های ژنتیک مولکولی
 • فصل7: ساختار غشاهای زیستی
 • فصل8: ژن ها ، ژنومیکس و کرموزوم ها
 • فصل9: کنترل بیان ژن در سطح رو نویسی
 • فصل10: کنترل پس از رو نویسی ژن
 • فصل11: انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاء
 • فصل12: انرژیتیک سلولی

جلد دوم کتاب زیست شناسی لودیش

 • فصل13:حرکت پروتئین ها به غشا ها و اندامک ها
 • فصل14:حمل و نقل وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز
 • فصل15:انتقام پیام و گیرنده های جفت شده با G پروتئین
 • فصل16:مسیر های پیام رسانی کنترل کننده بیان ژن
 • فصل17:سازمان دهی و حرکت سلولیI(ریز رشته ها)
 • فصل18:سازمان دهی و حرکت سلولیII(ریز لوله ها و رشته های حد واسط)
 • فصل19:تنظیم چرخه سلول یوکاریوتی
 • فصل20:یکپارچگی سلول ها در بافت ها
 • فصل21:سلول های بنیادی، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی
 • فصل22:سلول های سیستم عصبی
 • فصل23:ایمنی شناسی
 • فصل24:سرطان
Back To Top
preloader