skip to Main Content

101 کتاب

کتاب‌های آییژ

انتشارات آییژ که با نام نشر کتابیران نیز شناخته میشود یکی از ناشرین تخصصی حوزه پزشکی و علوم پایه و فنی مهندسی میباشد که کتاب های متعددی در زمینه های ذکر شده به چاپ رسانده است .
این انتشارات در زمینه علوم عملی – علوم طبیعی و ریاضیات – آموزشی و کمک درسی و پزشکی فعالیت داشته است . از میان مهم ترین کتاب های انتشارات کتابیران و آییژ میتوان به کتاب های تالیفی بیوشیمی دکتر رضا محمدی اشاره کرد .

Back To Top
preloader