skip to Main Content

کتاب های موسسه آموزشی دکتر کامران احمدی شامل کتاب هایی نظیر گایدلاین های آموزش پزشکی و QB سوالات سطر به سطر رفرنس های آزمون رزیدنتی پزشکی است که به نام انتشارات فرهنگ فردا به چاپ میرسد .

یکی از مهم ترین رفرنس های آزمون دستیاری یعنی کتاب چشم پزشکی عمومی دکتر جوادی نیز از همین انتشارات در سال 1398 به چاپ رسیده است .

31 کتاب

کتاب‌های فرهنگ فردا | موسسه آموزشی دکتر کامران احمدی

Back To Top
preloader