skip to Main Content
حساب کاربری من ۶۶۴۱۶۵۹۴- ۶۶۴۱۰۹۸۸ | تلگرام
تخفیف

درمان بیماری های پوست با هومیوپاتی – همراه با اطلس رنگی

Textbook of Dermatology for homeopaths
نویسنده: Ramji Gupta ، R. K Manchanda ، Ralph Bernstein
مترجم: حسین مظفری كجیدی
سال نشر: 1394
ناشر: اشراقیه ، بابازاده ، B. Jain
تعداد صفحه: 290
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
شابک: 9789646772588

900,000 ریال 720,000 ریال

سفارش تلفنی: ۹۷ - ۶۶۹۶۳۵۹۶ - ۰۹۲۱۳۹۸۹۵۴۶

988 در انبار

توضیحات

خلاصه کتاب:

فصل ۱: اصول عام در درمان هومیوپاتی

 سیستم هومیوپاتیکِ درمان بر اساس قانون «مشابه مشابه را درمان می‌کند «Similia similibus curentur» می‌باشد، یعنی بیماری‌ها توسط داروهای مشابه بیماری‌ها درمان می‌شوند.

داروهای مصرفی در هومیوپاتی، روی انسان سالم آزمون می‌شوند.
اثرات سیستمیکِ داروهای تجویز شده که شامل تغییر تمایل‌ها و بیزاری‌ها، واکنش دمایی، اشتها، تشنگی، ترشحات (مدفوع، ادرار و عرق)، حالات روحی – سوای سمپتوم‌های فیزیکی – می‌باشند، ثبت می‌شوند.
بر اساسِ این نشانه‌ها و علائم آشکار، داروها به بیمارانی که دارای سمپتوم‌های مشابه می‌باشند، تجویز می‌شوند.
بیماریِ درمان (برطرف) شده بوسیله‌ی یک داروی خاص – با سمپتوماتولوژی خاصّ که بر اساسِ تجربه، اثبات بیشتری یافته است – یادداشت می‌شود.
تمام این نشانه‌ها و علائم به شکل تصاویر دارویی در ماتریامدیکا ثبت شده‌اند. پزشکِ هومیوپات نیازمند شناخت و یادداشت تمام نشانه‌ها و علائم بیمار به تفصیل – که شامل حالات عمومی بیمار، تمایلات و بیزاری‌ها، واکنش گرمایی، عرق، خواب، اشتها، تشنگی، ادرار، مدفوع و نمای ظاهری ضایعه و غیره می‌باشد – خواهد بود. تمام این علائم و نشانه‌ها بر اساس اهمیت و ارجحیت هر یک از آنها ارزیابی و بررسی می‌شوند. انتخاب نهایی دارو بستگی به کُلیّتِ سمپتوم‌های فرد (بیمار) خاص دارد. این ممکن است در هر بیماری با بیمار دیگری – که همان بیماری را دارد – فرق نماید. بنابراین، داروهای هومیوپاتیک متعددی برای درمان یک بیماری واحد وجود دارند (زیرا در اینجا بیمار درمان می‌شود، نه بیماری – م).
انتخاب دارو در سیستم درمانیِ هومیوپاتی به عوامل متعددی که شامل نحوه‌ی تظاهر بیماری، وضعیتِ ساختاری بیمار اعم از ذهن   روان و جسم، نادر بودن، عجیب بودن، ویژگی خاص یا سمپتوم‌های میازماتیک می‌باشند، بستگی دارد.
داروهای خاصی وجود دارند که بر اساس ظاهر مورفولوژیکیِ ضایعات پوستی – بدون درنظر گرفتن نوع تشخیص (آلوپاتیک – م) – تجویز می‌شوند.
بنابراین، اگر ضایعه‌ای التهابی با درد، ترشح و دلمه بستن وجود دارد، داروهای رایجِ مورد مصرف برای چنین ضایعاتی شامل: Agar، Apis، Arn، Bell، Canth، Calc-c، Cicut، Echin، Graph، Hep، Kali-s، Lach، Mez، Nat-m، Rhus-t، Rhus-v و Silic خواند بود.
وقتی که ضایعات پوستی ضخیم، لیکن پلان مانند و خشک باشند: Thuj، Graph، Hydroc، Alum، Ant-c، Rhus-t بکار می‌روند. در ضایعات دایره‌ای شکل: Bac، Ars Chrysar، Sep، Tell بکار می‌روند. زمانی که ضایعات پوسته پوسته شونده‌اند: Ars، Ars-i، K-ar، K-br و Mang-ac داده می‌شود. در ضایعاتِ هیپوپیگمنتاسیون و دِپیگمانتاسیون: Nat-m، Ars-s-f، Nit-ac، Sumb یا Zinc-p تجویز می‌شود . و حال آنکه در ضایعات هیپرپیگمنتاسیونی از Ber-a و خود Ber-v و Pet، Sarsa، Graph تجویز و در ضایعات شقاقدار Hydroc.
گاهی داروها، بر اساسِ سمپتومهایِ مربوط به بیماری و نیز سمپتومهای ساختاری عامّ‌ِ بیماران داده می‌شوند.
بعضی از داروهایی که بر اساس مسائل فوق داده می‌شوند شامِل: Ars، Calc، Caust، Lach، Lyc، Merc، Nat-m، Nux-v، Phos و Sulph می‌باشند.
درکِ وضعِ میازماتیک بیمار، اغلب به تجویز درستِ دارو کمک می‌کند.
بعضی از داروها بر اساسِِ زمینه‌ی میازماتیک بیمار – بدون درنظر گرفتنِ سمپتومهای موجود – تجویز می‌شوند. اینها شاملِ: Med، Syph، Tub، Psor، Thuj، Anthrac، Sulph و سایر نوسودها می‌باشند.
بسیاری از بیماری‌ها در هومیوپاتی تنها با داروهای داخلی (خوراکی) درمان می‌شوند. بهرحال، اِمولسیونها و پودرهای غیر هومیوپاتیک و غیره برای تسکین سمپتوماتیک در بیماران مورد استفاده  قرار می‌گیرند. بعضی از هومیوپاتها معتقدند که کاربردهای خارجی (موضعی) داروها، می‌توانند موجب سرکوب بیماری شده و در نتیجه ممکن است منجر به تشدید بیماری یا مشکلات سیستمیک شوند.
بهرحال، مؤلفین دیگرِ هومیوپاتی این نقطه نظرات را قبول ندارند و مشاهده کرده‌اند که عفونتهای قارچی و انگلی (پارازیتی) – به کاربرد خارجی داروها – برای تسریع بهبودی بیماری‌ها – نیاز دارند.

This book has been written by a dermatologist, Dr. Ramji Gupta and a homeopathic physician, Dr. R.K. Manchanda, thus providing a good balance between disease descriptions and homeopathic remedies indicated for them.

This is the fourth edition of the book, the first of which was published in 2005. Right from its inception, it has been a good book to have; now it comes to us in an improved version with errors corrected, more photographs added and in general, it has become a more valuable book for homeopaths.

We say that as homeopaths, we don’t need a diagnosis for treatment. Why then the need of such a book? Homeopaths often see patients who come for the treatment of skin disorders; often after the patients have done the rounds of dermatologists and have not found lasting relief. Sometimes patients are aware of the dangers of suppressing skin ailments and make their way to a homeopath.

Homeopathic colleges provide a cursory introduction to dermatology which in no way prepares a homeopath to confidently deal with what he/she sees in practice.

Though homeopathy does not treat a disease diagnosis, it is essential that homeopaths know what ailment they are dealing with. Knowing the diagnosis is important for good judgement and case management during the course of treatment. Different skin ailments have different manifestations, phases of activity and phases of remission – the homeopath has to be well versed with these possibilities – a remission phase should not be happily considered as cure!

The book begins by providing the general principles of homeopathic treatment and goes on to elaborate the miasmatic concept of skin diseases. It discusses the structure and function of the skin as an organ and defines the terminology used for skin lesions.

Different skin disorders are dealt with in well-organised chapters – Hereditary Disorders, Nutritional Deficiencies, Metabolic Disorders, Diseases due to Physical Agents, Bacterial Infections, Fungal Infections, Viral Infections, Dieases due to Arthropods, Diseases of the Hair, Diseases of the Sebaceous Glands, Diseases of the Sweat Glands, Diseases of the Nails, Disorders of Pigmentation, Allergic Disorders, Auto-Immune Disorders, Skin Tumours, Miscellaneous Disorders.

There are separate chapters on Tuberculosis and Leprosy, two of the common scourges of Indian society. There is a separate chapter elaborating homeopathic medicines used commonly in dermatology, with the description of the remedies in relation to the skin. A final annexure classifies different skin diseases according to their miasmatic status.

Plenty of positives – The book feels good in terms of paper quality and readability.

As regards content, the book has many good photographs of different skin conditions, good descriptions of most of the common dermatological conditions seen in practice and a decent listing of homeopathic remedies, with some chapters enabling close differentiation between remedies.

Just a few negatives – the index is decent, but could have been a bit more comprehensive, making searches easier. A few typos have crept in, which will hopefully get corrected in later reprints. It would have been good to have finer differentiation between remedies for all the different skin conditions within.

All in all, a practical and useful book for homeopaths who deal with patients having skin conditions

Other Books by the authors

  • MCQs in dermatology and venere

 

فهرست مطالب:

فصل ۱: اصول عامّ در درمان هومیوپاتی۱۳
فصل ۲: مفهومِ میازماتیکِ بیماریهای پوستی۱۵
فصل ۳: ساختار و عملکردها (فونکسیونها)ی پوست۱۹
فصل ۴: تاریخچه و معاینه۲۲
فصل ۵: اختلالات ارثی۲۶
فصل ۶: خالها (Naevi)36
فصل ۷: کمبودهای تغذیهای و بیماریهای پوستی۴۲
فصل ۸: اختلالات متابولیکی پوست۴۵
فصل ۹: بیماریهای پوستی ناشی از عوامل فیزیکی۴۸
فصل ۱۰: بیماریهای باکتریالی (عفونی) پوست۵۶
فصل ۱۱: سل (توبرکولوزیس)۶۳
فصل ۱۲: جُذام (Leprosy)67
فصل ۱۳: عفونتهای قارچی پوست۷۴
فصل ۱۴: عفونتهای ویروسی پوست۸۲
فصل ۱۵: بیماریهای پوستیِ مربوط به آرتروپودها۸۹
فصل ۱۶: بیماریهای مو۹۵
فصل ۱۷: بیماریهای غدد سباسهی پوست۱۰۳
فصل ۱۸: بیماریهای غدد عرق۱۰۸
فصل ۱۹: بیماری ناخنها۱۱۴
فصل ۲۰: اختلالاتِ پیگمانتاسیونی۱۱۷
فصل ۲۱: اختلالات آلرژیک پوست۱۲۶
فصل ۲۲: اختلالات ایمیونی (مصونیتی)۱۳۸
فصل ۲۳: تومورهای پوست۱۴۸
فصل ۲۴: اختلالات متفرقهی پوست۱۵۳
فصل ۲۵: داروهای هومیوپاتی در درماتولوژی۱۶۳
فصل ۲۶: داروهای مؤثر در بیماریهای پوستی۱۹۵
۱. اِتوزا (Aethusa – Cynapium)  ۳X، ۶X و ۳۰X195
۲. آگاریکوس – موسکاریوس  ۳X و ۶X195
۳. آلوئه  ۳X – ۶X – ۱۲X196
۴. آلومن (Alumen)  ۱X – ۳۰X196
۵. آلومینا (هیدراتِ آلومینیوم)  ۶X – ۳۰X196
۶. آمونیوم کربونیکوم  ۱X – ۶X197
۷. آمونیوم – موریاتیکوم  ۱X و ۶X197
۸. آناکاردیوم  ۱X و ۶X197
۹. آنتراسینوم  ۳۰X198
۱۰. آنتراکوکالی (Anthrakokali)  ۳X و ۶X198
۱۱. آنتی مونیوم – کرودوم  ۱X و ۱۲X198
۱۲. آنتی مونیوم – تارتاریکوم  ۳X و ۶X199
۱۳. آنتی پیرین  ۲X و ۶X199
۱۴. آپیس – میلیفیکا  ۳X – ۱۲X و ۳۰X200
۱۵. آرسنیکوم – آلبوم  ۱X و ۶X200
۱۶. آرسنیکوم – یُداتوم  ۱X و ۳X201
۱۷. آروند و ماوریت (Aurundo – maurit)  ۳X و ۶X201
۱۸. آسافوئتیدا (Asafoetida)  ۳X و ۶X201
۱۹. اَستاکوس (Astacus)  ۳X و ۳۰X202
۲۰. آستریاس – روبنز  ۱X و ۶X و ۳۰X202
۲۱. آئوروم (Aurum)  ۱X و ۶X202
۲۲. باریتا – کربونیکا  ۳X و ۱۲X203
۲۳. باریتا – موریاتیکوم  ۳X و ۱۲X203
۲۴. بلاّدونا  ۱X – 6X و ۳۰X203
۲۵. بنزوئیک اسید  ۲X و ۱۲X204
۲۶. بِربِریس  ۱X و ۶X204
۲۷. بوراکس  ۱X و ۳X205
۲۸. بویستا  ۳X و ۱۲X205
۲۹. بروم (Bromine)  ۱X و ۳X206
۳۰. بریونیا (Bry)  ۶X206
۳۱. بوفو (Bufo)  ۶X207
۳۲. کادمیوم سولفوریکوم  ۳X و ۶X207
۳۳. کالادیوم  ۶X و ۳X207
۳۴. کالکارئا – کربونیکا  ۶X و ۳۰X208
۳۵. کالکارئا – فلوراتوم  ۶X و ۳۰X208
۳۶. کالکارئا – فسفوریکا  ۶X و ۳۰X209
۳۷. کالکارئا – سولفوریکا  ۶X و ۳۰X209
۳۸. کامفورا  ۶X و ۱۲X210
۳۹. کانتاریس  ۳X و ۶X210
۴۰. کاربو – آنیمالیس  ۶X210
۴۱. کاربو – وجیتابیلیس  ۳X و ۶X211
۴۲. کاربولیک اسید  ۳X، ۶X و ۳۰X211
۴۳. کستیکوم  ۱X و ۶X212
۴۴. چامومیلا (کامومیلا)  ۳X، ۶X و ۳۰X212
۴۵. کلیدونیوم  ۱X و ۳X و ۶X213
۴۶. چینینوم – سولفوریکوم (کینین سلفات)  ۳X و ۶X213
۴۷. کلر (کلورالوم)  ۳X و ۶X214
۴۸. کریساروبین (Chrysarobin)  ۳X و ۶X214
۴۹. سیکوتا  ۶X و ۳۰X214
۵۰. کلماتیس – اِرکتا  ۲X و ۶X215
۵۱. کوکا  ۱X و ۲X215
۵۲. کوکوس – ایندیکوس  ۱X و ۳X215
۵۳. کولشیکوم  ۳X و ۶X216
۵۴. کُلشیسین  ۲X و ۶X216
۵۵. کوموکلادیا (Comocladia)  ۳X و ۶X و ۳۰X216
۵۶. کونیوم (سمّ شوکران) ۱X و ۶X217
۵۷. کوپاویا (Copavia)  ۱X و ۳X217
۵۸. کورنوس سیرسیناتا  ۶X و ۳X218
۵۹. کاسمولین (Cosmoline)  ۳X و ۶X218
۶۰. کروتالوس – هوریدوس  ۳X و ۶X218
۶۱. کروتون – تیگلیوم  ۳۰X و ۱۲X و ۶X219
۶۲. کوندرانگو (Cundurango)  ۶X و ۳X219
۶۳. کوپروم – آرسنیکوم  ۳X، ۶X و ۱۲X219
۶۴. کوپروم – متالیکوم  ۶X و ۱۲X و ۳۰X220
۶۵. کورار (Curare)  ۳۰X و ۶X220
۶۶. سیکلامِن  ۶X و ۳X220
۶۷. دولیخوس (دولیکوس)  ۶X221
۶۸. دولکامارا  ۱X و ۳X221
۶۹. اِلاپس – کورالیوم  ۳۰X و ۱۲X – ۶X222
۷۰. یوپاتوریوم – پرفولیاتوم  ۱X و ۳X222
۷۱. فاگوپیروم  ۶X – ۳X222
۷۲. فرّوم – متالیکوم  ۲X و ۳X223
۷۳. فلئوریک اسید  ۶X و ۳۰X223
۷۴. گرافایتز  ۶X و ۱۲X224
۷۵. هلبوروس  ۳X و ۶X224
۷۶. هپار – سولفور  ۳X، ۶X و ۱۲X225
۷۷. هیدراستیس  ۱X – ۳X و ۶X226
۷۸. هیدروکوتیل  ۶X و ۳X226
۷۹. هیدروسیانیک اسید  ۳X و ۳۰X226
۸۰. هایپریکوم  ۱X و ۳X227
۸۱. یُد (Iodum)  ۳۰X و ۳X227
۸۲. آیریس – ورسیکالر  ۶X – ۱۲X و ۳۰X228
۸۳. جوگلانز – سینهرئا (Juglans Cinerea)  ۳X و ۶X228
۸۴. کالی – بیکرومیکوم  ۳X، ۶X و ۱۲X229
۸۵. کالی – بروماتوم  ۱X و ۳X229
۸۶. کالی – کربونیکوم  ۳X – ۱۲X – و ۳۰X229
۸۷. کالی – یُداتوم  ۳X و ۱X230
۸۸. کالی – موریاتیکوم  ۳X و ۶X230
۸۹. کالی – فسفوریکوم  ۱X، ۳X و ۶X231
۹۰. کالی – سولفوریکوم  ۳X و ۶X231
۹۱. کروزوتوم  ۲X، ۶X و ۱۲X232
۹۲. لچزیس (Lachesis)  ۱۲X و ۳۰X232
۹۳. لاپا – ماژور (Lappa – Major)  ۱X و ۶X233
۹۴. لدوم – پالوستره  ۳X، ۶X و ۱۲X233
۹۵. لیکوپودیوم – کلاواتوم  ۳۰X و ۱۲X234
۹۶. مانگانوم  ۳X، ۶X، ۱۲X234
۹۷. Merc-biniodin  ۲X و ۳X235
۹۸. مرکوریوس – کوروزیوُس  ۶X و ۱۲X235
۹۹. مرکوریوس – دولسیس (Mercurous-dulcis)235
۱۰۰. مرکوریوس پروتوآیوداین  ۱X و ۲X و ۳X236
۱۰۱. مرکوریوس – سولوبیلیس  ۲X و ۳X236
۱۰۲. مرکوریوس – ویُوس  ۳X – ۶X – ۱۲X237
۱۰۳. مِزِرِئوم (Mezereum)  ۶X، ۱۲X و ۳۰X237
۱۰۴. موریاتیک – اسید  ۳X و ۶X238
۱۰۵. ناتریوم – آرسنیکوم  ۳X و ۶X238
۱۰۶. ناتریوم – کاربونیکوم  ۳X و ۶X239
۱۰۷. ناتریوم – موریاتیکوم  ۶X – ۱۲X و ۳۰X239
۱۰۸. ناتریوم – سولفوریکوم  ۱۲X و ۶TX – 3X240
۱۰۹. نیتریک – اسید  ۱X و ۶X240
۱۱۰. ناکس – جوگلانز (Nux-Juglans)  ۱X و ۳X241
۱۱۱. ناکس – وُمیکا  ۳X و ۶X241
۱۱۲. اولئاندر (Oleander)  ۳X، ۶X و ۳۰X242
۱۱۳. اُگزالیک – اسید  ۶X و ۳۰X242
۱۱۴. پترولئوم  ۳X و ۶X243
۱۱۵. پیپر – متیستیکوم (Piper-menthysticum)  ۱X و ۳X243
۱۱۶. پیپر – نیگروم (Piper – nigrum)  ۳X و ۶X244
۱۱۷. پیکس – لیکوئیدا (Pix-Liquida)  ۱X و ۶X244
۱۱۸. سورینوم (Psorinum)  ۶ – ۱۲ و ۳۰X244
۱۱۹. پولساتیلا  ۳X و ۶X245
۱۲۰. روس – دیورسیلوبا (Rhus-diversiloba)  ۶X و ۳۰X245
۱۲۱. روس – رادیکانز (Rhus – Radicans)  ۶X و ۳۰X246
۱۲۲. روستوکس (توکسیدندرون)  ۶X، ۳۰X246
۱۲۳. روس – ونهناتا  ۶X و ۳۰X247
۱۲۴. رومکس – کریسپوس  ۳X و ۶X248
۱۲۵. روتا – گراوِئولنز  ۱X و ۶X248
۱۲۶. سابینا  ۳X248
۱۲۷. سالیسیلیک اسید  ۲X و ۳X249
۱۲۸. سیلیسئا  ۳X، ۶X و ۳۰X249
۱۲۹. استافیزاگریا  ۳X و ۶X250
۱۳۰. سولفور  ۶X – ۱۲X و ۳۰X250
۱۳۱. سولفوریک – اسید  ۳X، ۶X و ۱۲X251
۱۳۲. سیفایلینوم (Syphylinum)  ۳۰X و ۲۰۰CM252
۱۳۳. تارنتولا – کیوبنسیس  ۶X و ۳۰X252
۱۳۴. تلوریوم  ۶X و ۱۲X253
۱۳۵. توجا – اُکسید نتالیس  ۱X، ۶X و ۳۰X253
۱۳۶. توبرکولینوم  ۳۰X و ۲۰۰CM254
۱۳۷. یورتیکا – یورنز  ۳X254
۱۳۸. یوستیلاگو (Ustilago)  ۱X – ۶X و ۳۰X254
۱۳۹. ویولا – تریکالر  ۱X و ۳X255
۱۴۰. وینکا – ماینور  ۱X و ۳X255
۱۴۱. زینکوم – متالیکوم  ۲X و ۶X255
ضمیمه ۱: وضعیت میازماتیک بیماریهای پوستی۲۵۷

 

ضمیمه ۲: تصاویر کتاب۲۶۳

 

نویسنده: Ramji Gupta ، R. K Manchanda ، Ralph Bernstein
مترجم: حسین مظفری کجیدی
سال نشر: ۱۳۹۴
ناشر: اشراقیه ، بابازاده ، B. Jain

1 دیدگاه برای درمان بیماری های پوست با هومیوپاتی – همراه با اطلس رنگی

  1. sonia

    گرچه من مطالب کتابو نخوندم ولی باز هم عالی است اگه چندتایی از انواع بیماری هایی پوستی را بطور نمونه به سایت بگذارید که درست متوجه بشیم بسیار خوب لست

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top