کتاب کنترل حرکتی در اعمال روزمره

امروزه با توجه به رشد و توسعۀ تکنولوژی و نیز فراگیر شدن فقر حرکتی، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیء اهمیت ویژه ‏ای را در تمام دنیا به خود معطوف ساخته است. در کشور ما، حیطۀ علم تربیت بدنی نوپاست و پر واضح است که استفاده از منابع و متون تخصصی به روز می‏تواند به رشد و توسعۀ هرچه بیشتر این رشته یاری رساند. تا چندی پیش، رشته تربیت بدنی گرایش‏ های مختلفی را شامل می‏ شد که یکی از آنها، گرایش رفتار حرکتی بود. اما بدلیل گستردگی و افزایش روزافزون علوم مربوط به این حیطه، تصمیم گرفته شد تا رفتار حرکتی خود به عنوان یک رشته محسوب گردد و گرایش‏های مختلفی را دربرگیرد که یکی از مشکل‌ترین آنها، گرایش کنترل حرکتی می ‏باشد. از این رو اندیشۀ ترجمۀ کتابی که بتواند مفاهیم کنترل حرکتی را به گونه ‏ای آسان و قابل فهم بیان سازد، به ذهن مترجمان خطور کرد. کتاب حاضر توسط یکی از معتبرترین پیشگامان این رشته، آقای تیموتی دی. لی تالیف شده است و بدون شک می‏ تواند منبع جامعی در حیطۀ کنترل حرکتی محسوب گردد. در ترجمۀ این کتاب سعی شده است تا متون به شیوه‏ای روان و سالم در اختیار افراد قرار گیرد اما با این حال عاری از نقص نیست. لذا بر این باوریم که راهنمایی‏ های اساتید محترم، دانشجویان و علاقمندان به این رشته بتواند در کاستن از خطاهای مترجمان سهم مهمی را ایفا کند.

فهرست کتاب کنترل حرکتی در اعمال روزمره

فصل اول: خطاهای ادراکی
فصل دوم : خطاهای تصمیم گیری
فصل سوم: خطاهای عمل
فصل چهارم: بازی با اعداد
فصل پنجم: نقش ادراک در عمل
فصل ششم: توجه
فصل هفتم: کنترل حرکتی
فصل هشتم: سنجش یادگیری حرکتی
فصل نهم: سازماندهی تمرین
فصل دهم: تحول مهارت
فصل یازدهم: یادداری مهارت