skip to Main Content

سال نو مبارک ، سفارش های کتب فارسی که از تاریخ ۲۶ اسفند ثبت میشوند از تاریخ ۶ فروردین و کتاب های زبان اصلی از ۱۸ فروردین ارسال خواهند شد.

رفرنس-های-آزمون-علوم-پایه-پزشکی-نشر | آشنایی با آزمون علوم پایه پزشکی + معرفی کتاباشراقیه

آشنایی با آزمون علوم پایه پزشکی + معرفی کتاب

آزمون پزشکی پس از 5 ترم تحصیل از دانشجویان گرفته می‌شه و این آزمون سالی دوبار در ایران برگزار می‌شه. در آزمون پزشکی، پذیرفته‌شدگان در نیمسال اول باید در آزمون برگزار شده در اسفندماه شرکت کنند. همچنین پذیرفته‌شدگانی که در نیمسال دوم وارد دانشگاه شدند می‌تونند در آزمون شهریورماه شرکت کنند.
ادامه مطلب
Back To Top
preloader